2020-03-18 17:32:38

Nastava na daljinu

LEKTIRA: Ludwig Bauer , Tri medvjeda i gitara

Poštovani roditelji,draga djeco,

u privitku šaljem lektiru Tri medvjeda i gitara kako bi je mogli pročitati do kraja ožujka.Dok čitate ili slušate priču razmišljajte o likovima : što rade,u čemu su vješti i uspješni,kako se ponašaju te koji vam se lik i zbog čega najviše svidio. Poslat ću u toku tjedna i listić sa zadacima .


Osnovna škola "Trsat" Rijeka