2020-03-24 17:50:09

Nastava na daljinu

MATEMATIKA- Zbrajanje i oduzimanje do 10 (matematička igra ponavljanja prije usvajanja novih sadržaja)

Matematički vrtuljak –ONLINE IGRA ZA ZBRAJANJE I ODUZIMANJE (operacije do 10)

 

http://usluge.ict-aac.hr/AACMatematika/


Osnovna škola "Trsat" Rijeka