2020-05-05 13:33:24

Modul 15, Lektion 7 Tina ist Mitglied in der Solidar-AG

Dragi osmaši,

gradivo za tjedan 4.-8.5.2020. nalazi se pod "opširnije"

Tjedan 4.-8.5.2020.

Modul 15, Lektion 7 (udžbenik, str. 106-107)

1.sat

Übung 3 – Tina ist Mitglied in der Solidar AG.

Pročitati tekst i prepisati nove riječi u bilježnicu:

zu etws beitragen – pridonjeti nečemu

die Gesellschaft – društvo

sich einsam fühlen – osjećati se usamljeno

sich auf etwas freuen – nečemu se veseliti

verbringen – provoditi

vorlesen – čitati nekome naglas

die Zeitung – časopis

spazieren gehen – ići u šetnju

einfach – jednostavno

zuhören – slušati nekoga kako priča

sich über etwas freuen – veseliti se nečemu

sich kümmern um – brinuti se o (nekome)

ausländisch – iz strane zemlje

die Schwierigkeit – poteškoća

die Armut – siromaštvo

die dritte Welt – Treći svijet (siromašne zemlje)

sich mit etwas auseinadersetzen – raspravljati o nečemu

adoptieren – posvojiti

die Patenschaft – kumstvo

übernehmen – preuzeti

der Beitrag – prilog

die Verantwortung – odgovornost

Kako ima puno novih riječi koje ometaju razumijevanje teksta prevedite tekst na hrvatski služeći se popisom i napišite prijevod u bilježnicu. Ako naiđete na dijelove koji su još uvijek nejasni postavite pitanja u Yammer.

Naučite čitati  i prevesti oba teksta (str. 105 i 106)

 

2. sat

GRAMMATIK

Verben mit Präpositionen:

(Popis glagola koje bi trebalo usvojiti iz ove lekcije)

sich engagieren für + Akk.

sich interessieren für + Akk.

sich kümmern um +Akk.

sich freuen auf +Akk.  (za budućnost)

                 über + Akk. (za sadašnjost)

sich ärgern über + Akk.

sich erinnern an + Akk.

sich handeln um + Akk.

diskutieren über + Akk.

denken an + Akk.

kämpfen für + Akk.

sprechen über + Akk.

sorgen für + Akk.

schreiben an + Akk.

 

helfen bei + Dat.

teilnehmen an + Dat.

träumen von + Dat.

Vertrauen haben zu + Dat.

fahren mit + Dat.

 

 

Objašnjenje:

*Neki glagoli uz sebe imaju prijedlog, a taj prijedlog uz sebe veže određeni padež. Nažalost tu često nema logike što se tiče prijedloga i padeža već se cijela paradigma mora naučiti napamet,  onako kako je napisano u gornjoj tablici.

*Prijedlog za učenje: napišite glagole na kartice (komadići papira). Na jednoj strani glagol + prijedlog+padež, a na drugoj prijevod na hrvatski. Svako toliko ispitajte sami sebe. Pročitajte  hrvatski, kažete na njemački, okrenete karticu i provjerite. Kartice odlažete u dvije skupine- one koje ste zapamtili i one koje još morate savladati.

 

*Kako postaviti pitanja sa takvim glagolima?

Pitanja postavljamo tako da uz upitnu riječ dodajemo prijedlog koji je uz glagol i to se zove upitni prilog. Postoje dva načina ovisno o tome je li objekt rečenice živ (osoba) ili neživ (stvar).

Ako je objekt neživ (stvar) onda ćemo prijedlog spojiti s upitnom riječi npr. Wovon…?, Womit…?, Wofür…?; Kod nekih spajanja se pojavljuje slovo „r“ – Worauf…?- ono nema značenja već služi isključivo lakšem izgovoru.

Ako je objekt živ (osoba) onda će na prvo mjesto doći prijedlog a iza njega upitna riječ za osobu WER, ali u odgovarajućem padežu. Npr. Für wen…?, Mit wem…?, Von wem…).

 

*Pogledajte na primjerima (isti glagol uz dvije vrste objekta):

Akkusativ

Ich denke an die Armut in vielen Ländern der Welt. – Woran denkst du?   (Sachen)

Ich denke an die armen Menschen in Afrika.           -  An wen denkst du? (Personen)

 

Dativ

Ich träume von eine Sprachreise nach Deutschland.  – Wovon träumst du? (Sachen)

Ich träume von einem bekannten Sänger.                – Von wem träumst du? (Personen)

 

*****

*Reflexivpronomen (povratna zamjenica sebe ili se) - ponavljanje

Ich interessiere mich

Du interessierst dich

Sie/Er/Es  interessiert sich

Wir interessieren uns

Ihr interessiert euch

Sie ineressieren sich

Mnogi glagoli s prijedlozima su ujedno i povratni glagoli pa sam vam dodala ovu tablicu kako bi ponovili povratne zamjenice.

*****

ZADATAK u Google učionici - Rok: 12.5.2020.

Pomoću svih gore navedenih pravila i objašnjenja pokušajte prevesti sljedeće rečenice na njemački i na njih postaviti pitanja:

Veselim se svojem rođendanu. Peter često piše svojoj prijateljici Ivani. Anette se interesira za novu školu. Mi raspravljamo o socijalnim problemima. Oni se angažiraju za svijet bez ratova. Anna se brine za svojeg brata. Moja se majka ljuti zbog loših ocjena

Znam da je ovo teško gradivo. Pokušajte shvatiti barem osnove kako bi vam kasnije bilo lakše. Slobodno pitajte ako trebate pojašnjenje.

Tschüss

Lehrerin Gordana

 


Osnovna škola "Trsat" Rijeka