2020-06-14 20:16:54

Provedeno istraživanje o Općoj digitalnoj kompetenciji učenika OŠ "Trsat" iz Rijeke

Obzirom na ovogodišnje provođenje Nastave na daljinu (u daljnjem tekstu NnD), učenici i učitelji 5.-8. razreda, svoje su školske aktivnosti izvršavali isključivo u online okruženju. Navedeno iskustvo pokazalo je da sudionici nastavnog procesa nisu zatečeni na jednakoj razini digitalnih kompetencija, te su u periodu od ožujka svi sudionici nastavnog procesa, u izvanrednim okolnostima, pokušali što bolje odgovoriti na izazov trenutka.

Cilj glavnog dijela istraživanja je da se školski kurikulum (temeljem uvida u ODK učenika i njihove mogućnosti obzirom na predznanja i opremu) unutar danih mogućnosti, a na različite načine (primjerice izborne teme, radionice, online lekcije, mini predavanja, projekti,..) prilagodi konkretnim potrebama učenika u svrhu razvoja opće digitalne kompetencije..

Provedeno je istraživanje kroz svih pet područja: Informacijska i podatkovna pismenost, Komunikacija i suradnja, Kreiranje sadržaja, Sigurnost i Rješavanje problema, a uključeno je i ispitivanje o dostupnoj opremi i razini motivacije. Za prikupljanje podataka korištena je metoda ankete sustavom Office 365, Forms. Upitnik se sastoji od 39 pitanja s jednim ili više ponuđenih odgovora, kao i pitanjima gdje učenici ocjenjuju ponuđene tvrdnje ocjenama 1-5. Podaci su obrađeni zbirno i pojedinačno obzirom na razrede.

Evidentno je da svi ispitani učenici  6., 7. i 8. razreda za rad od kuće na raspolaganju imaju prijenosno ili stolno računalo, dok je zastupljenost kod učenika 5. razreda 82%. Navedeno je osobito važno jer je iz opažanja tijekom trajanja NnD utvrđeno da učenici koji koriste isključivo tablete imaju većih tehničkih poteškoća. Učenici su osvijestili važnost ODK, te se nitko od ispitanih učenika nije izjasnio da digitalna kompetencija nije važna za njihov osobni rast i razvoj, dok se samo 7% ispitanika izjasnilo da digitalna kompetencija nije pretjerano važna za njihov osobni rast i razvoj.

Više o provedenom istraživanju možete doznati na: https://carnet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_grguric7_skole_hr/Ec0vWnwVktFEhLZROtzLoh0B_9x0WKMK_VPXeMavHN6onQ?e=qT6LlH


Osnovna škola "Trsat" Rijeka